Licencētās makšķerēšanas ūdenstilpes

Apraksts:

Datu kopa par ūdenstilpēm*, kurās ieviesta licencētā makšķerēšana, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguvei noteikts nozvejas vai zvejas rīku limits. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences par licencētās makšķerēšanas intensitāti Latvijas novados.

Apkopotie datu lauki:

 • id – Ieraksta identifikators
 • title - Ūdenstilpes nosaukums
 • kl_bwtr_id – Ūdenstilpes tipa Id
 • kl_regn_id – Novada, kurā ūdenstilpe atrodas, kods
 • prvd_id – Ūdenstilpes licenču izsniedzēja Id
 • description – Ūdenstilpes apraksts
 • asdescription_en – Apraksts angliski
 • search_key – Visi ar ūdenstilpi saistītie dati vienā virknē
 • active – Vai ūdenstilpe ir aktīva/tiek izmantota (1 - aktīva, 0 - neaktīva)
 • latitude – Koordinātes- platums
 • longitude – Koordinātes- garums
 • polygon – Poligona punktu koordinātes


*Dati pieejami tikai par tām licencētajām makšķerēšanas ūdenstilpēm, kuras piedāvā elektronisku makšķerēšanas licenču iegādi portālā www.epakalpojumi.lv

Datu avots:

url: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/BodyOfWaters dati…