Deklarēto personu skaits

Apraksts:

Datu kopa, kurā reizi diennaktī no pašvaldību datu bāzēs uzkrātajiem datiem tiek atjaunota informācija par Republikas nozīmes pilsētās un novadu pašvaldībās deklarēto personu skaitu. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences novadu, gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki:

  • id – Ieraksta identifikators
  • year – Ieraksta izveides gads
  • month – Ieraksta izveides mēnesis
  • day – Ieraksta izveides diena
  • value – Deklarēto personu skaits
  • district_id – Pilsētas id
  • district_name – Pilsētas nosaukums

Datu avots:

url: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/DeclaredPersons dati…