Deklarēto personu skaits

Apraksts:

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlots Republikas nozīmes pilsētās un novadu pašvaldībās deklarēto personu skaits. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences novadu, gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki:

  • id – Ieraksta identifikators
  • year – Ieraksta izveides gads
  • month – Ieraksta izveides mēnesis
  • day – Ieraksta izveides diena
  • value – Deklarēto personu skaits
  • district_id – Pilsētas id
  • district_name – Pilsētas nosaukums

Datu avots:

url: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/DeclaredPersons dati…