Banku konti NĪN samaksai

Apraksts:

Datu kopa par pilsētu un novadu pašvaldību banku kontiem nekustamā īpašuma nodokļa samaksai. Informācija ietver pašvaldību reģistrācijas numurus, SWIFT kodus un IBAN konta numurus nodokļa samaksai.

Apkopotie datu lauki:

 • id – Ieraksta identifikators
 • district_id - Novada Id
 • district_name – Novada vai Republikas nozīmes pilsētas nosaukums
 • district_region_id – Novadu teritoriālā iedalījuma vienības identifikators
 • district_region_name – Novadu teritoriālā iedalījuma vienības nosaukums
 • account_number – Bankas konta numurs
 • account_name – Konta nosaukums
 • account_currency – Konta valūta
 • bank_swift – SWIFT (BIC) kods
 • bank_name – Bankas nosaukums
 • reg_number – Novada vai Republikas nozīmes pilsētas reģistrācijas numurs
 • account_purpose – Konta lietošanas mērķis

Datu avots:

url: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/GovernmentBankAccounts dati…