Bērnudārzu rindas

Apraksts:

Datu kopa par pirmsskolu izglītības iestāžu rindām Jelgavas pilsētā. Pieejami dati par bērna reģistrēšanas datumu rindā izglītības programmas apguvei, plānoto mācību uzsākšanas gadu, pieteikuma statusu. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences un sagatavotu statistikas pārskatus.

Apkopotie datu lauki:

  • id – Ieraksta identifikators
  • child_uid – Bērna unikālais identifikators
  • registered_date – Reģistrācijas datums
  • desirable_start_school_year – Vēlamais mācību uzsākšanas gads
  • group_language – Grupas valoda latviski
  • group_language_en – Grupas valoda angliski
  • status_name – Statuss
  • status_name_en – Statuss angliski

Datu avots:

url: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/KindergartenAppJPD dati…