Sākums>Aktualitātes

Aktualitātes

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī

Otrdiena 06.09.2022

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi 2022. gadā veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 16. maijā, 15. augustā un 15. novembrī.

Atbilstoši "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma" 5. pantā minētajām tiesībām 2020., 2021 un 2022. gadā taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likumā "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz taksācijas gada 31. decembrim. Ja taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz taksācijas gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar nākamā taksācijas gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos (ja pašvaldība darbojas pēc pieraksta sistēmas), bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

Atpakaļ uz sarakstu