Sākums>EBizness

starAktualitātes

Visas aktualitātes

E-BIZness

Lai atvieglotu un vienkāršotu biznesa darījumus, SIA "ZZ Dats" ir izstrādājis vienotu elektronisko pakalpojumu sniegšanas vidi E-BIZness, kas ir portāla www.epakalpojumi.lv pamatā. Vidē E-BIZness iespējams izvietot un darbināt dažāda veida e-pakalpojumus iedzīvotājiem. Vide E-BIZness ir integrēta platforma, kas sevī ietver centrālo datu bāzi, integrāciju ar ārējām pašvaldību, valsts un uzņēmēju sistēmām, drošības sistēmu, banku datu apmaiņu un portālu www.epakalpojumi.lv.
Vidi E–BIZness un tajā iekļauto funkcionalitāti ir iespējams izmantot dažāda līmeņa e-pakalpojumu darbināšanai. Šajā vidē ir iespējams izveidot pilnu pakalpojuma dzīves ciklu no pakalpojuma pieprasīšanas līdz tā saņemšanai, kā arī ir iespējams integrēt atsevišķi kādu no galvenajām E-BIZness vides sastāvdaļām pakalpojumu sniedzēju programmatūrā. Vides E-BIZness atsevišķi integrējamie moduļi ir:


Par vides e-BIZness lietošanas iespējām, kā arī e-pakalpojumu izveidi vai izvietošanu portālā www.epakalpojumi.lv, sazinieties ar SIA ZZ Dats.

eDrošība izmantošanas apraksts


eDrošības sistēma ir vienota autentifikācijas sistēma, kas sevī ietver piekļuvi dažādiem autentifikācijas veidiem ar mērķi unificēt sistēmas Lietotāju autentifikācijas mehānismu. Šis risinājums piedāvā iespēju izmantot vienotu autentifikācijas datu bāzi arī starp dažādām Klienta tīmekļa lietotnēm bez atkārtotas autorizēšanās. Pielietojot vienotu eDrošības sistēmu ir iespējams vienlaicīgi gan paaugstināt kopējo tīmekļa lietotņu risinājumu drošības līmeni, gan palielināt Lietotāju uzticību, izmantojot ierastu vidi darbam ar autentifikāciju.

Vispārēja autentifikācijas procesa shēma:
Lietotāja 3 darbības autorizācijas veikšanai:
1) E-pakalpojuma lapā ir jāizvēlas veikt autorizāciju;
2a) Ja E-pakalpojuma lapā tiek piedāvāts, tad ir jāizvēlas Autentifikācijas datu sniedzējs, ar kura starpniecību veikt autorizāciju;
2b) Ja E-pakalpojuma lapā netiek piedāvāta Autentifikācijas datu sniedzēja izvēles iespēja, tad tiek ielādēta E-pakalpojuma sniedzēja personalizēta eDrošības lapa, kurā ir jāveic šī izvēle;
3) Autentifikācijas datu sniedzēja lapā ir jāievada Lietotāja identificējošie dati.

Klienta 2 darbības autentifikācijas procesa nodrošināšanai:
1) Autentifikācijas pieprasījums ir jānoformatē un, izmantojot drošu datu apmaiņas kanālu, jānosūta eDrošības sistēmai;
2) Jāsaņem un atbilstoši jāapstrādā autentificētā lietotāja dati.

Detalizēta autentifikācijas datu apstrādes procesa shēma


Kopējais Lietotāja un E-pakalpojumu sistēmas sadarbības process var tikt iedalīts šādos 4 soļos:
1) Lietotājs izvēlas autorizēties kādam tīmekļa pakalpojumam. Autentifikācijas datu pieprasījums tiek nosūtīts eDrošības sistēmai;
2) Lietotājs izvēlas Autentifikācijas datu sniedzēju, ar kura starpniecību veikt autorizāciju E-pakalpojumam:
a) Klienta e-pakalpojumu sistēmā. Tad Autentifikācijas datu sniedzēju veidus kontrolē pats Klienta E-pakalpojums;
b) eDrošības sistēmā. Tad tiek attēlota eDrošības sistēmas tīmekļa lapa, kura tiek personalizēta atkarībā no Klienta tīmekļa lietotnes. eDrošības sistēmā Lietotājam ir iespējams izvēlēties sev vēlamo autentifikācijas veidu. Iespējamie autentifikācijas veidi tiek attēloti atkarībā no Klienta noslēgtajām līgumiskajām saistībām ar Autentifikācijas datu sniedzējiem;
3) Pēc autentifikācijas veida izvēles, Lietotājam atveras izvēlētā Autentifikācijas datu sniedzēja tīmekļa lapa, kurā tas autentificējas sev ierastā vidē;
4) Pēc autentifikācijas Lietotājam eDrošības sistēmā tiek piešķirts drošības talons. Web aplikācijai tiek atgriezta informācija par autentificētā Lietotāja datiem, lai varētu veikt Lietotāja autorizāciju savā sistēmā;
Lietotājam, kas izvēlas atkārtoti autorizēties tīmekļa lietotnē, kas ir saistīta ar eDrošības sistēmu, neliek atkārtoti autentificēties, ja eDrošības sistēmā šim Lietotājam jau glabājas derīgs drošības talons, kuru tas var izmantot (nav beidzies derīguma termiņš un ir izvēlēta atbilstoša autentifikācijas metode). Lietotājs uzreiz pāriet uz autorizācijas procesu izsaucēja tīmekļa lietotnē.

Autentifikācijas datu pieprasījuma apstrādes process ar iespējamajām darbību secībām uzskatāmi tiek attēlots šādā diagrammā:
eDrošība sistēmas darbības detalizētu aprakstu varat lejupielādēt šeit.