Sākums>Aktualitātes

Aktualitātes

Novadu pašvaldības ir izsūtījušas NĪN maksāšanas paziņojumus 2016.gadam

Trešdiena 17.02.2016

Pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem ir izsūtījušas maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016. gadam. Nodokli par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam par termiņa kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv . Jāuzsver, ka, maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums tiek adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un pārskaitījumu veikt uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru veikts maksājums. Taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija. Iedzīvotāji tiek arī aicināti aktīvāk izmantot arī citus saistībā ar NĪN nomaksu pieejamos pakalpojumus portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam, portālā var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt, pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa resursus, kā arī pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos NĪN samaksas termiņu.

Atpakaļ uz sarakstu