Atvērtie dati ir vispārīga informācija, ko var brīvi izmantot un izplatīt ikviens. Pašvaldību dati, kas klasificēti kā publiski pieejami, tiek periodiski sagatavoti mašīnlasāmā formātā, lai tālāk tos ērti varētu atkal izmantot, veidojot visdažādākās statistikas un analīzes materiālus.

Datu izguves serviss

OData serviss

OData serviss realizēts, izmantojot atvērto datu protokolu (Open Data Protocol) strukturētai datu piekļuvei tiešsaistē. Datu publicēšanai tiek izmantots OData V3, kas atbalsta AtomPub (XML) un JSON datu formātus.

OData serviss pieejams: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service Serviss

OData servisa metadati

OData servisa metadati nosaka veidu, kā attēlot metadatus. Sniedz papildus informāciju par konkrētu resursu. Metadati izmantojami, lai atklātu informācijas tipu un datu kopas atkarības.

OData metadati pieejami: https://www.epakalpojumi.lv/odata/service/$metadata Metadati