Sākums>Aktualitātes

Aktualitātes

Mājokļa apkurē izmantotās elektroenerģijas sadārdzinājuma kompensācijai no visas Latvijas tikai nedaudz vairāk kā 1000 pieteikumu

Otrdiena 29.11.2022

Līdz 2022. gada 30. novembrim mājsaimniecības vēl var pieteikt saņemt vienreizēju atbalsta maksājumu 60 eiro apmērā par apkurē izmantoto malku, neuzrādot čeku, kas līdz šim bijis populārākais atbalsta veids. Tam pieteikti jau vairāk nekā 200 500 mājokļi, salīdzinājumam – par tiem, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, pieteikumus energoresursu atbalsta saņemšanai iesnieguši tikai nedaudz vairāk kā 1200, atbalstam par granulu, skaidu brikešu iegādi – nedaudz vairāk kā 7300 atbalsta pieteicēji, informē SIA “ZZ Dats” direktors un www.ePakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris.

"Apkurē izmantoto energoresursu atbalstam valsts iedzīvotājiem izmaksājusi jau vairāk nekā 10 miljonus eiro. 95.6% no visiem pieteikumiem atbalstam ir pieteikumi par līdz šī gada 31. augustam veikto malkas iegādes kompensāciju no mājsaimniecībām, kas par šo darījumu nav saglabājušas maksājumu apliecinošu dokumentu. Līdz šim ļoti maz ir pieteikumu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, ko valsts sāka atbalstīt oktobrī, un iedzīvotāji pieteikumus sāka iesniegt novembrī pēc jauno rēķinu saņemšanas. Lai arī apkurē Latvijā elektroenerģiju izmanto retāk, iespējams, iedzīvotāji vēl nav izpratuši, kuros gadījumos viņi var pieteikties tieši šī veida atbalstam," norāda SIA "ZZ Dats" direktors un www.ePakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris.
Laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 24. novembra pulksten 8.00 atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām bija saņemti nedaudz vairāk kā 209 tūkstoši pieteikumu, no kuriem 106 tūkstoši pieteikumu bija iedzīvotāju ievadīti portālā www.ePakalpojumi.lv un 103 tūkstoši pieteikumu iesniegti pašvaldībās klātienē.

Lai pieteiktos energoresursu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, mājsaimniecībām jārīkojas līdzīgi kā cita apkures veida pieteikumu iesniedzējiem –jāaizpilda pašvaldībai adresēts pieteikums. To iespējams paveikt attālināti portālā www.ePakalpojumi.lv vai klātienē pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumam ir jāpievieno elektroenerģijas rēķins. Ja pieteikumu iesniedz īrnieks vai tiesiskais valdītājs, nepieciešams pievienot arī īres līgumu vai citu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu.
Kompensēti tiek rēķini, kas ir sagatavoti par pakalpojuma periodu kopš 2022. gada 1. oktobra un to sagatavošanas datums ir pēc 2022. gada 1. novembra. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka kompensēti tiek rēķini, kuros mēnesī patērētais elektroenerģijas apjoms pārsniedz 500 kWh, un elektroenerģijas cena bez PVN pārsniedz 0.160 EUR/kWh.
Valsts atbalsta arī mājsaimniecības ar kombinētu apkuri, bet tad nepieciešams iesniegt pieteikumu katram apkures veidam atsevišķi.

Plašāka informācija par to, kas ir energoresursu atbalsts, pieejama šeit: https://www.epakalpojumi.lv/Services/ERA/Info.aspx

Atpakaļ uz sarakstu