Sākums>EBizness

starAktualitātes

Visas aktualitātes

E-BIZness

Lai atvieglotu un vienkāršotu biznesa darījumus, SIA "ZZ Dats" ir izstrādājis vienotu elektronisko pakalpojumu sniegšanas vidi E-BIZness, kas ir portāla www.epakalpojumi.lv pamatā. Vidē E-BIZness iespējams izvietot un darbināt dažāda veida e-pakalpojumus iedzīvotājiem. Vide E-BIZness ir integrēta platforma, kas sevī ietver centrālo datu bāzi, integrāciju ar ārējām pašvaldību, valsts un uzņēmēju sistēmām, drošības sistēmu, banku datu apmaiņu un portālu www.epakalpojumi.lv.
Vidi E–BIZness un tajā iekļauto funkcionalitāti ir iespējams izmantot dažāda līmeņa e-pakalpojumu darbināšanai. Šajā vidē ir iespējams izveidot pilnu pakalpojuma dzīves ciklu no pakalpojuma pieprasīšanas līdz tā saņemšanai, kā arī ir iespējams integrēt atsevišķi kādu no galvenajām E-BIZness vides sastāvdaļām pakalpojumu sniedzēju programmatūrā. Vides E-BIZness atsevišķi integrējamie moduļi ir:


Par vides e-BIZness lietošanas iespējām, kā arī e-pakalpojumu izveidi vai izvietošanu portālā www.epakalpojumi.lv, sazinieties ar SIA ZZ Dats.

CMA izmantošanas apraksts


Centrālā maksājumu apstrādes (CMA) sistēma ir no Klienta E–pakalpojumu sistēmas izsaucams tīmekļa lapu kopums, kas veic maksājumu datu kontroli un sasaisti ar dažādiem Maksājumu pakalpojumu sniedzēju maksājumu kanāliem (internetbanku maksāšanas moduļiem, kredītkartēm un citiem maksājumu apstrādes veidiem).


Sistēma ir izstrādāta, lai unificētu maksājumu veikšanas procesu, izmantojot dažādus norēķinu kanālus. Priekšrocības, ko sniedz šāda risinājuma pielietošana:
  • Laika gaitā papildinot CMA sistēmu ar jauniem norēķinu veidiem, nemainās Klienta izstrādāto E-pakalpojumu biznesa loģika un izstrāde;
  • Vienots modulis palielina drošību, jo tiek izslēgtas iespējamās kļūdas, kas rodas integrējot dažādas norēķinu Maksājumu pakalpojumu sniedzēja sistēmas Klienta E–pakalpojumu sistēmā;
  • Palielina E-pakalpojumu Lietotāju uzticību, jo tiek izmantota ierasta vide darbam ar norēķiniem.

Vispārēja maksājumu apstrādes procesa shēma:

Lietotāja 3 darbības maksājuma veikšanai:

1) E-pakalpojuma lapā ir jāizvēlas veikt maksājumu;
2a) Ja E-pakalpojuma lapā tiek piedāvāts, tad ir jāizvēlas Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, ar kuru veikt maksājumu;
2b) Ja E-pakalpojuma lapā netiek piedāvāta Maksājumu pakalpojumu sniedzēja izvēles iespēja, tad tiek ielādēta E-pakalpojuma sniedzēja personalizēta lapa, kurā ir jāveic šī izvēle;
3) Ir jāapstiprina maksājums Maksājumu pakalpojumu sniedzēja lapā.
Klienta 2 darbības maksājuma procesa nodrošināšanai:
1) Maksājuma dati ir jānoformatē un, izmantojot drošu datu apmaiņas kanālu, jānosūta CMA sistēmai;
2) Jāsaņem un atbilstoši jāapstrādā maksājuma izpildes statusa paziņojums.

Detalizēta maksājumu apstrādes procesa shēma


Kopējais Lietotāja un E-pakalpojumu sistēmas sadarbības process var tikt iedalīts šādos 7 soļos:
1) Lietotājs izvēlas pakalpojuma apmaksu Klienta E-pakalpojumu tīmekļa lapā;
2) Lietotājam ir iespējams izvēlēties sev vēlamo norēķinu veidu:
a. Klienta e-pakalpojumu sistēmā. Tad norēķinu veidus kontrolē pats Klienta E-pakalpojums;
b. CMA sistēmā. Tad iespējamie norēķinu veidi tiek attēloti atkarībā no Klienta noslēgtajām līgumiskajām saistībām ar Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir reģistrēti CMA personalizācijas DB;
3) Tiek apstrādāti saņemtie maksājuma dati, ja nepieciešams, tiek attēlota CMA sistēmas tīmekļa lapa, kas tiek personalizēta atkarībā no E-pakalpojumu sistēmas un Klienta, kas nodrošina E-pakalpojumu sistēmas darbību;
4) Sagatavotais maksājuma uzdevums tiek nodots izvēlētajam Maksājumu pakalpojumu sniedzējam specifiskā datu apmaiņas formātā;
5) Lietotājam atveras izvēlētās norēķinu sistēmas tīmekļa lapa, kurā tas autentificējas sev ierastā vidē un veic apmaksu;
6) Pēc apmaksas veikšanas Maksājumu pakalpojumu sniedzēja norēķinu sistēma nosūta ziņojumu CMA modulim;
7) CMA saņemto ziņojumu transformē uz lasāmu formātu un nodod E-pakalpojumu sistēmai. Norēķinu sistēma var nosūtīt divus ziņojumus par apstrādes statusu:
a. Vienu par Lietotāja vēlmi turpināt darbu pakalpojuma sniedzēja lapā;
b. Otru serveru līmenī, kuru saņemot - atkarībā no apmaksas statusa un ziņojuma veida (maksājums pieņemts apstrādei, maksājums izpildīts vai atteikts), E-pakalpojumu sistēma var pieņemt tālāko lēmumu pakalpojuma sniegšanā.

Maksājumu apstrādes process ar iespējamajām darbību secībām uzskatāmi tiek attēlots šādā diagrammā:

CMA sistēmas darbības detalizētu aprakstu varat lejupielādēt šeit.