Sākums>Civilstāvokļa aktu reģistri>Pakalpojuma lietošana

starAktualitātes

Visas aktualitātes

Pakalpojums "Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra"

Pakalpojums ir izveidots Latvijas iedzīvotāju ērtībai. Tā ietvaros jebkura Latvijā reģistrēta fiziska persona var iepazīties ar informāciju civilstāvokļa aktu reģistros atbilstoši viņa likumiskajām tiesībām un elektroniski izveidot, iesniegt pieprasījumus izziņu un apliecību saņemšanai no civilstāvokļa aktu reģistriem.

Pakalpojuma ietvaros persona var iepazīties ar informāciju no civilstāvokļa aktu reģistriem, kuros ir reģistrēts personas:

  1. dzimšanas un laulības fakts;
  2. nepilngadīgo bērnu dzimšanas fakts;
  3. radinieku (līdz 3. radniecības pakāpei) un laulāto miršanas fakts.

Par pamatu ņemot datorsistēmā atrastos datus no civilstāvokļa aktu reģistriem, jebkura Latvijā reģistrēta fiziska persona var elektroniski izveidot un iesniegt pieprasījumu, lai atkārtoti saņemtu:

  1. dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju;
  2. laulības apliecību vai izziņu par laulības reģistrāciju;
  3. miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju.

Iesniegtais elektroniskais pieprasījums tiek automātiski adresēts pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai, kurā pieprasītājs vēlas klātienē saņemt atkārtoto dokumentu. Pakalpojuma pieprasītājs var sekot līdzi sava pieprasījuma apstrādes statusiem.

Pakalpojumu var saņemt personas, kurām tam ir tiesisks pamatojums.


Personas, kuras ir tiesīgas iepazīties ar civilstāvokļa akta reģistra ieraksta informāciju

Personas, kuras ir tiesīgas pieprasīt dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju

Personas, kuras ir tiesīgas pieprasīt laulības apliecību vai izziņu par laulības reģistrāciju

Personas, kuras ir tiesīgas pieprasīt miršanas apliecību vai izziņu par miršanas reģistrāciju

Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi

Pakalpojuma apmaksa

Problēmu pieteikšana pakalpojuma uzturētājam