Tieši laikā!

Jau kopš portāla izveides sākuma tas ir radīts jaunu e-pakalpojumu sniegšanai. Portālā ir izveidoti vairāki integrēti e-pakalpojumi, kuri apkopo datus no Latvijas pašvaldībām, valsts iestādēm un komercsabiedrībām. Portāla integrācijas e-BIZnesa vide ir pamats daudziem starpinstitūciju e-pakalpojumiem. Portāls ir pieejams gan fiziskām, gan juridiskām autorizētām personām.

Nekustamais īpašums

Pakalpojums nodrošina aktuālus datus par nekustamo īpašumu (t. sk. par objektiem) un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

Makšķerēšana

Ja plāno doties makšķerēt uz kādu no licencētajām ūdenstilpnēm, izmanto pakalpojuma e-Loms sniegtās iespējas - elektronisku licenču iegādi, loma reģistrēšanu.

Rēķini un skaitītāji

Iesniedz skaitītāju rādījumus bez maksas! Pēc iesniegšanas rādījumi automātiski būs pieejami namu apsaimniekotājiem grāmatvedības programmā GVedis.

Noma

Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma objektu nomas pakalpojumi

Informācija no civilstāvokļa aktu reģistra

Pieprasi civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību vai izziņu un seko līdzi pieteiktā pakalpojuma izpildes gaitai!